u bent hier: je werk > werk en gezin combineren

Werk en gezin combineren

Werk en gezin, het is een aartsmoeilijke combinatie. Vooral omdat bedrijven meer en meer flexibiliteit eisen van hun werknemers. Er zijn een paar mogelijkheden om de combinatie beter te laten verlopen. Ook de overheid ziet in dat het nodig is dat ouders ook aandacht aan hun kinderen kunnen besteden.

Kijk zeker eens op de kwestie "Combinatie arbeid-zorg: mogelijkheden"

Volgende mogelijkheden heb je:

 

Van thuis uit werken

Thuiswerken kan een interessante manier zijn om een druk leven beter te beheersen. Bedenk wel dat er ook een aantal nadelen aan verbonden zijn, vooral als je voltijds van thuis uit werkt.
Het belangrijkste nadeel is dat thuis meteen ook de werkplaats wordt. Daardoor is er geen plek meer om "thuis" te komen. Ook loop je sociaal contact met de collega's mis. Het is daarom waarschijnlijk een beter idee om, als het mogelijk is, de werkgever te vragen om een aantal dagen per week thuis te werken en de andere dagen op de gewone werkplek.
Als je een aantal dagen per week van thuis uit werkt, moet dat in je schriftelijke overeenkomst (contract) staan. Daarin moet staan hoe de werkgever de kosten die je maakt door thuis te werken, vergoedt en hoe het loon wordt berekend.

Let op voor zoekertjes die je aansporen om van thuis uit te werken en zo "je inkomen te verdubbelen". Vaak is het niet duidelijk wat er precies van je verwacht wordt. Veel van de organisaties die je in die zoekertjes tegenkomt, verwachten dat je hen betaalt om te kunnen beginnen met het thuiswerk. Soms moet je zelfs betalen om meer informatie te krijgen of zijn er enkel dure 0900-nummers voor verdere inlichtingen. Bedenk ook dat het meestal veel tijd in beslag neemt voor je voldoende verdient.
Het is ook belangrijk om na te gaan wat je statuut is. Als de organisatie rechtstreeks aan jou betaalt, ben je een werknemer en moet er een arbeidsovereenkomst zijn. De werkgever (de organisatie) moet dan werkgeversbijdragen betalen. Als de organisatie je niet betaalt, werk je als zelfstandige en heb je een aantal verplichtingen. Meer informatie over zelfstandig je brood verdienen
Pas ook heel hard op voor systemen van piramideverkoop, netwerkmarketing en kettingverkoop. Lees daar meer over op www.consumentenbedrog.be.
Als de organisatie je geen of onvoldoende informatie geeft over je statuut en over wat je allemaal moet doen om bv. in orde zijn met de sociale zekerheid, ga dan niet in op het op het eerste zicht aanlokkelijke aanbod.

Wie geïnteresseerd is in thuiswerken, doet er goed aan om volgende websites te bekijken:

Deeltijds werken

Deeltijds werken kan een goed idee zijn om het werk en het gezin beter op elkaar af te stemmen. Let wel op, deeltijds gaan werken kan gevolgen hebben voor bv. het pensioen of een latere werkloosheidsuitkering. Als je er aan denkt om deeltijds te gaan werken, lees dan eerst de brochure "Wegwijs in ... de deeltijdse arbeid". Bij de vakbond of bij de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) kunnen ze je ook verder helpen.

Lees ook de informatie op de website van de RVA. Die is vooral interessant als je werkloos was op het moment dat je deeltijds aan de slag gaat. Er staat ook informatie op als je een uitkering wil aanvragen bovenop het loon van het deeltijds werk. Zo'n uitkering heet een inkomensgarantie-uitkering (IGU). De vakbond of de HVW weten er ook meer van.

Tijdskrediet (loopbaanonderbreking) nemen

Nagenoeg iedereen die in een bedrijf met meer dan 10 werknemers werkt, kan tijdskrediet opnemen. In een kleiner bedrijf hangt het af van de goede wil van de werkgever. Wie bij de overheid werkt, valt in het systeem van de loopbaanonderbreking. Vraag daarover meer inlichtingen bij de personeelsdienst.

Tijdskrediet opnemen betekent dat je voor een bepaalde tijd ofwel 4/5 of halftijds gaat werken ofwel niet meer gaat werken. Tijdens het tijdskrediet kan een uitkering van de RVA ervoor zorgen dat het loonverlies deels wordt opgevangen. Sinds 1 januari 2015 kan je enkel een uitkering krijgen als je tijdskrediet opneemt met motief. Er zijn vijf soorten motieven:

  1. om een erkende opleiding te volgen (maximum 36 maanden)
  2. om te zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar (maximum 48 maanden)
  3. om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad (maximum 48 maanden)
  4. om palliatieve zorgen te verstrekken (maximum 48 maanden)
  5. om te zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar. (maximum 48 maanden)

Wil je meer weten, contacteer dan de vakbond of de werkgever.

Naast het tijdskrediet zijn er een aantal specifieke situaties waarin je voor een tijdje verlof kan nemen. Dat zijn de thematische verloven. Ook hier is er een uitkering van de RVA voorzien om het verlies aan loon te compenseren.

Bovenop de uitkeringen van de RVA voor het tijdskrediet en de thematische verloven, is er ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid als je in het Vlaamse Gewest bent tewerkgesteld.

Opgelet. Je moet deze premies zelf aanvragen.

  • De premie Zorgkrediet kan je aanvragen als je tijdskrediet of een thematisch verlof neemt om voor kinderen tot 7 jaar te zorgen.
  • De premie Opleidingskrediet is er als je tijdskrediet opneemt om een opleiding te volgen.
  • De overbruggingspremie is er als je noodgedwongen minder moet gaan werken omdat je bedrijf in moeilijkheden is of als er herstructureringen zijn.

Meer informatie over de aanmoedigingspremies of telefoneer naar de Vlaamse infolijn op 1700.

Recentste update: 23 januari 2015