u bent hier: je woning > huren > een sociale huurwoning

Sociale huurwoning

Er zijn een aantal organisaties die sociale woningen verhuren. Om zo'n woning te kunnen huren, mag je meestal geen woning in eigendom hebben en maar een beperkt inkomen hebben. Het jaarinkomen staat op het aanslagbiljet en dat daarom goed moet worden bijgehouden. Vaak moet je wel geduld hebben om zo'n woning te kunnen huren.

 

Een sociale woning in Vlaanderen huren bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM)

Voorwaarden om een sociale woning bij een SHM te kunnen huren:

 • Ouder dan 18 jaar.
 • Jaarlijks belastbaar inkomen lager dan € 34 951 (met € 1954 per kind ten laste extra).
 • Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ergens gedomicilieerd zijn) of in het vreemdelingenregister.
 • Bereid zijn om Nederlands te leren als je dat nog niet kan en je in te burgeren.

Procedure om een sociale woning aan te vragen.

 • Telefoneer naar een SHM in je buurt. Contactgegevens vind je via www.vmsw.be (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). Je kan ook telefoneren naar de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700.
 • Zorg dat je volgende documenten bij de hand hebt:
  • De laatste aanslagbiljetten van de belastingen of een verklaring dat je geen belastingen betaalt.
  • Documenten van het ziekenfonds, RVA of het OCMW als je een vervangingsinkomen hebt.
  • Een verklaring van het kinderbijslagfonds als je kinderbijslag krijgt voor kinderen ouder dan 18 jaar.
  • Als het van toepassing is: documenten die aantonen dat je in een ongeschikte, onbewoonbare of een onaangepaste woning woont of dat er een onteigeningsbesluit is.
  • Een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je Nederlands kan.

Meer informatie, onder andere over de toewijzingsregels kan je altijd aan de huisvestingsmaatschappij vragen. Op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) vind je ook veel informatie.

Een sociale woning in Vlaanderen huren bij het Vlaams Woningfonds

Contactgegevens van het Vlaams Woningfonds en een online aanvraagformulier vind je op www.vlaamswoningfonds.be.
Voorwaarden om een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds te kunnen huren:

 • Je jaarlijks belastbaarinkomen is lager dan € 34 951. Per kind extra mag je € 1954 meer verdienen.
 • Geen woning in eigendom of vruchtgebruik hebben.
 • Ouder dan 18 jaar.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ergens gedomicilieerd zijn) of in het vreemdelingenregister.
 • Bereid zijn om Nederlands te leren als je dat nog niet kan en je in te burgeren.

Meer informatie over de aanvraag en de toewijzing krijg je op www.vlaamswoningfonds.be. Je kan ook altijd naar het gratis nummer 0800/16287 telefoneren.

Een sociale woning via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de privé-markt en verhuurt ze door aan mensen die op die privé-markt moeilijkheden hebben om een gepaste woning te vinden. Eens ingeschreven kom je op een wachtlijst waarbij met een puntensysteem wordt gewerkt. Wie het meeste nood heeft aan een woning krijgt het meeste punten. Het inkomen en de huisvestingsnood wegen daarin het zwaarste door.

De voorwaarden om je te kunnen inschrijven bij een sociaal verhuurkantoor zijn dezelfde als die om je in te schrijven voor een sociale huisvestingsmaatschappij:

 • Ouder dan 18 jaar.
 • Jaarlijks belastbaar inkomen lager dan € 34 951 (met € 1954 per kind ten laste extra).
 • Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ergens gedomicilieerd zijn) of in het vreemdelingenregister.
 • Bereid zijn om Nederlands te leren als je dat nog niet kan en je in te burgeren.

Vind een sociaal verhuurkantoor in jouw buurt. Daar krijg je ook veel informatie over de werking van sociale verhuurkantoren. Begeleiding voor haar huurders is belangrijk voor een sociaal verhuurkantoor.

Een sociale woning in Brussel bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Voorwaarden om een sociale woning bij de BGHM te huren:

 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
 • Jaarlijks belastbaar inkomen lager dan € 23 744,56 met € 2035,24 per kind extra ten laste (zie aanslagbiljet).
 • Geen andere woning bezitten (uitzonderingen zijn mogelijk).

Procedure om een sociale woning aan te vragen:

 • Inschrijven bij een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) met een origineel inschrijvingsformulier. Contactgegevens of telefoneer naar de BGHM op 0800/84.055.
 • Verstuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de OVM van jouw keuze.
 • Volgende documenten heb je nodig:
  • Een bewijs van je inkomen (bijvoorbeeld het aanslagbiljet).
  • Een bewijs van het kinderbijslagfonds dat er kinderbijslag wordt betaald voor je kinderen.
  • Een document waaruit blijkt dat minstens één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister of dat een aanvraag werd ingediend bij de regularisatiecommissie.
  • Een attest van gezinssamenstelling dat op het gemeentehuis te krijgen is.

Meer informatie over de sociaal huren in Brussel of telefoneer gratis naar 0800/84.055.

Nieuwste update: 15 april 2015