u bent hier: je woning > kopen, bouwen of verbouwen > sociale koopwoning

Sociale koopwoning

Een sociale woning in Vlaanderen kopen via de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Algemene voorwaarden om een sociale woning te kopen:

 • Meerderjarig zijn.
 • Jaarlijks belastbaar inkomen minder dan € 56 198 als je een woning in een kernstad of de Vlaamse rand rond Brussel wil kopen (met € 3742 extra per kind ten laste), of € 53 645 in andere gevallen. Per kind ten laste mag je daar dan € 3572 bijtellen.
 • Geen woning bezitten.
 • Minstens 20 jaar in de woning blijven wonen. Ga je eerder weg, dan moet je de sociale huisvestingsmaatschappij verwittigen. Je moet ook een schadevergoeding betalen.

Als je een middelgrote woning of een kavel wil kopen, wordt er niet naar het inkomen gekeken. Ook op de derde voorwaarde zijn uitzonderingen mogelijk.

Procedure om een woning te kopen:

 • Inschrijven op de wachtlijst (kandidatenregister). Neem daarvoor contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij in de buurt of waar je wil wonen.
 • Volgende documenten heb je nodig:
  • Een document om het inkomen te bewijzen (bv. aanslagbiljet)
  • Een attest van gezinssamenstelling (op het gemeentehuis te krjgen)
  • Als het van toepassing is: documenten die aantonen dat je in een ongeschikte, onbewoonbare of een onaangepaste woning woont of dat er een onteigeningsbesluit is.

Contacteer een sociale huistvestingsmaatschappij voor meer informatie of ga naar www.vmsw.be.

Een sociale woning in Brussel kopen bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Contacteer het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 02/504.32.15. Kijk ook eens op www.woningfonds.be.

Nieuwste update: 15 april 2015